خودرو يي به جرم 1/5تن در جاده اي باسرعت 36m/sحركت مي كند . انرژي جنبشي خودرو چه قدر است؟يك گلوله ي 15grلوله ي تفنگ را با سرعت 120m/s ترك مي كند .انرژي جنبشي آن را حساب كنيد؟1جسم باجرم1/5kg باچه سرعتي حركت كند تا انرژي جنبشي آن 1200jشود؟
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم مهر ۱۳۹۲ساعت ۱۰:۲۷ قبل از ظهر  توسط محمد جواد فلاح |